Описание:

 • Самоутвърждаване и общуване с околните
 • Разпознване на външния израз на емоционалните преживявания;
 • По – добро разбиране чувствата на другия:
  • Съпричастност
  • Емпатия – “влез в обувките на другия”;
  • Работа по двойки – разпознаване на емоцията на партньора;
  • Идентифициране на лични предпочитания и личен избор;
  • Насърчаване уменията за самооценка;
  • Децата установяват последствията на действията си върху партньора/ите си (разбиране връзка причина- следствие;
  • Разрешаване на конфронтации чрез игра;
  • Изразяването на емоциите следва общоприетите социално-етични норми, валидни за детската група

Характеристики:

 • За деца на възраст 3+ години;
 • Съдържа 188 части.

 

Производител

Lego

Гаранция

12 месеца