Описание:

  • Учителите по Природни науки, които искат да въведат inquiry-based практически подход в обучението в прогимназиален етап имат възможност да накарат учениците си да мислят и действат като истински учени.
  • Разработен в партньорство с Google, комплектът, заедно с 9 интересни проекта, кара учениците да „откриват и обясняват физиката“ зад съоръженията в един увеселителен парк
  • Те изследват сили, движение, магнетизъм и проводимост, и разработват собствени хипотези като истински учени, след това проверяват и тестват техните предположения и ги записват в Google’s Science Journal app, дигитална работна тетрадка за провеждане и документиране на експерименти в реално време
  • Не е необходим предишен опит за програмиране/кодиране – учениците могат да започнат с техните експерименти веднага

Съдържание:

  • Комплектът по Природни науки Science Kit Physics Lab включва целия необходим хардуер и софтуер за провеждането на 9 забавни физични експеримента базирани на любими съоръжения от увеселителните паркове, покриващи електромагнетизъм, термодинамика, кинетика и кинематика
  • Комплектът включва набор от сензори за измерване на светлина, температура, движение и  магнитни полета, заедно с достъп до онлайн курсово съдържание  за учители и ученици
  • Вие ще трябва да предоставите единствено някои важни и стандартни за класната стая консумативи (моливи, линии, и т.н.) и батерия

Гаранция

12 месеца