Описание:

 • Той не само засяга естествено срещащи се повърхности, като скалисти масиви на планински райони, но и повърхности, създадени от човека.
 • Степента на ерозия и изветряне нарастват бързо в зависимост от степента на киселинност на дъжда.
 • Камъните и металите, използвани в сгради, статуи и паметници, могат да бъдат засегнати от киселинния дъжд.
 • В тази образователна дейност учениците излагат естествено срещащи се и строителни материали на киселинна среда и сравняват реакцията на тези материали с тези, изложени на „нормален“ дъжд (чешмяна вода).
 • Включени са ръководството за учителя и копия за учениците.
 • Включените материали са достатъчни за работа на 15 групи ученици.

Съдържание:

 • 1 бр. Торбичка с мраморни късове.
 • 1 бр. Торбичка с тухлени парчета.
 • 1 бр. Торбичка с гранитни стърготини.
 • 1 бр. Торбичка с варовикови люспи.
 • 1 бр. Торбичка с пясъчни частици.
 • 1 бр. Торбичка със стоманени сачми.
 • 1 бр. Торбичка с медни сачми.
 • 1 бр. Торбичка с цинкови сачми.
 • 3 бр. Концентрат на сярна киселина (за приготвяне на 500 мл всеки).
 • 120 бр. Мерителни чаши за еднократна употреба.
Гаранция

24 месеца