Описание:

 • Поставете паното в групата, класната стая или коридора.
 • Сложете изображения, предмети или рисунки във всяко джобче и запишете своя глас.
 • Можете да задавате въпроси свързани със съдържанието а джобчето или да опишете това, което е в него.
 • Изключеелно лесен за използване от децата ресурс.
 • Записите се правят само с натискане на зеленият бутон намиращ се под джобчето.

Идеи за използване

 • Примерни задачи и ситуации
 • Математически и логически задачи
 • Азбука
 • Описание на графики, изображения и рисунки
 • Правила на групата и класа
 • Дневни задачи
 • Стихчета
 • Музикални инструменти и др.

 

 

Размери

53 х 63 см.

Тегло

0,380 кг

Производител

TTS

Гаранция

12 месеца