Описание

 • Функцията Recorder Ви позволява да записвате звук директно на микрофон.
 • Възпроизвеждането на звука може да се извърши от микрофона или да записите да се да се изтеглят като файлове на Вашия компютър чрез приложения USB порт и кабел
 • 128 MB в памет
 • Възможност за запис – до 4 часа (високо качество на звука)
 • Файлови формати –  .WAV или .MP3
 • Audacity Music софтуер за редактиране на изтеглените аудио файлове
 • Вградена батерия с възможност за зареждане през USB

Приложения:

 • Запис на звука по време на ролева игра
 • Запис на звуци от природата
 • Запис на аудио бележки
 • За работа с деца със СОП
 • За деца с логопедични проблеми

Предметни области:

 • Информационни технологии – аудио бележки за работа по проекти.
 • Музика – запис и прослушване на звуци
 • Български език, чужди езици:
  • за четене на глас и прослушване на записа
  • игрови роли: интервюиране, концерт
 • Физика – записа на звук и промяната му при различни условия (затворени и отворени помешения, разстояние …)
 • Извънкласни дейности:
  • експериментиране със звука с цел генериране на нови презентационни техники.
  • интервюиране на жители на населеното място и др.

Инструкция за експлотация:

 • Включете MP3 Recorder-a като използвате бутона On-Off. LED осветителната сигнализация ще светне (мига или прекъсва) в оранжево, което означава, че устройството е в режим на готовност.
 •  Натиснете и освободете червения бутон за запис. LED осветителната сигнализация ще светне в червено – устройството е в режим на запис.
 •  Говорете (пейте, свирете …) на разстояние от 15 до 30 см от мембраната на микрофона в продължение на поне 2 секунди.
 • Когато искате да спрете записа, натиснете червения бутон – същият, който използвахте за запис. Запис може да направите ако натиснете и задържите червеният бутон по време на целият запис. Когато приключите със записа – отпуснете бутона.
 • Натиснете зеления бутон, за да прослушате записа. По време на прослушването LED осветителната сигнализация ще свети в зелено.
 • След прослушване на записа MP3 Recorder-a ще бъде готов за нов запис или прослушване – LED осветителната сигнализация ще светне в оранжево.
 • С помощта на бутони Preview и Next може да прослушвате направените записи.
 • За да съхраните направените записи на компютър, свържете MP3 Recorder-a към компютъра чрез USB конектора намиращ се долната част на микрофона.

Производител

TTS

Гаранция

12 месеца

Микрофон с MP3 Recorder / Play...

76.00лв.

В наличност