• English
  • Български
  • Subcribe to Our RSS Feed

On-line семинари

Он-лайн семинарите (уебинарите) са формат, който Иновации и консултиране ще развива от началото на учебната 2013/2014 г. Те ще се провеждат в реално време по актуални теми, вълнуващи педагогическата колегия. Иновативният подход на специалистите в Иновации и консултиране при провеждане на такива дейности е доказал своята ефективност в достигане до конкретна, тясно таргетирана целева аудитория. Сред фокусните тематики присъстват, които са свързани с преподаватели по различни направления, ръководители и ученици.  Част от успешните дискусии през 2012 и 2013 година включват:

  • Нелинейни презентации с Prezi
  • Разработване и използване на ресурси за електронно съдържание
  • Интернет-базирани платформи за електронно и дистанционно обучение
  • Консултиране на изявени и талантливи младежи в областта на компютърните науки
  • Софтуерни и хардуерни решения за обучение на деца със специални образователни потребности и др.

Високият посетителски интерес към всяка една от темите е сериозно основание уебинарите да претендират за едно от челните места сред ефективните и надеждни канали за дискутиране на важни теми. Във всяка една дискусия присъстват независими експерти, компании производители или внедрители на конкретното решение, както и реални потребители на услугите ни, които могат да споделят ползите от него и евентуалните предизвикателства, които са срещнали по време на имплементацията и работата с него. Така триъгълникът на всички участващи в процеса е затворен и могат да бъдат чути всички гледни точки по даден проблем. След края на всяка дискусия аудио-видео записът се публикува на страницата на Иновации и консултиране, където е достъпен както архивът на проведените до момента уебинари, така и календар на предстоящите такива.