• English
 • Български
 • Subcribe to Our RSS Feed

Kраткосрочни и дългосрочни обучения за текуща квалификация, тренинги, семинари, индивидуална и групова работа с педагогически специалисти и ръководители в образователни институции.   Иновации и консултиране предлагат модерни решения в областта на…

Read More

Изграждане на документация по проекти, свързани с ИТ и участие на експертно ниво в реализацията им. Индивидуални и групови консултации за кариерно развитие в областта на технологиите. Управление на знанието: очертаване…

Read More

Иновации и консултиране предоставя широк кръг консултации и консултантски услуги, в различни  области на образованието и бизнеса като: подготовка и управление на проекти; хардуер и софтуер за образователни цели съпътствани…

Read More
ИНОВАЦИИ И КОНСУЛТИРАНЕ
Catalog
Facebook Twitter Flickr
За нас Мисията на Иновации и консултиране е да работи за вас и с всеки един от вас. Ние имаме капацитета да постигнем поставените цели, благодарение на разнообразния ни опит в областта на обучението, технологиите, образователните технологии и работата с ученици, студенти, учители и преподаватели, работодатели и ръководители на образователни институции и фирми [+] Мисия Ние от Иновации и консултиране искаме и можем да подпомогне осъвременяването на образованието в България (и извън нея), да открива и обединява позитивни и креативни личности и техните добри практики; да помогне да бъдете по-информирани, по-квалифицирани и по-иновативни в професионалното си и личностно развитие [+]
Цели
 • 1

  Създаване на иновативни образователни продукти

 • 2

  Консултиране за кариерно развитие в областта на компютърните науки

 • 3

  Използване на образователни технологии за образователни цели

 • 4

  Обучение на учители, с цел професионално и личностно развитие

 • 5

  Консултиране на учители и образователни институции за адекватно използване на ИКТ в обучението

 • 6

  Консултиране на образователни институции за избор на технологични решения