• English
  • Български
  • Subcribe to Our RSS Feed

Студентски практики

Описание на проекта:

За участие в предвидената практика към „Иновации и консултиране“ ООД могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).

 

Професионални направления и практики:

Връзки:

 

Иновации и консултиране | Innovating and Consulting