• English
  • Български
  • Subcribe to Our RSS Feed

Обучения и квалификации

Иновации и консултиране предлагат модерни решения в областта на управлението и развитието на човешкия и организационния капитал, развитие на високите технологии,качествено образование, непрекъснато професионално развитие и иновационно управление на сложни образователни проекти.

 

Направления:

Практическите семинари и обучения на Иновации и консултиране  са базирани на научна и учебно-методическа литература, както и на иновативни практики и доказан опит на наши и международни партньори и колеги от образователната общност. Системата за повишаване на квалификация е в постоянен режим на развитие и е насочена към бъдещето. Цените и условията, по които се провеждат практическите семинари са тези, предлагани от РААБЕ България.

Иновации и консултиране предлага индивидуални и групови занятия с ученици по информатика, информационни технологии и математика. Подготовката включва, овладяване на умения и придобиване на компетенции за работа с приложен софтуер, програмиране, подготовка за участия в ученически олимпиади и др. 

За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

 

Заявка за обучение/семинар: