• English
  • Български
  • Subcribe to Our RSS Feed
No Thumbnail

Проектори

Късофокусни и дългофокусни проектори. Стойки за монтаж на проектори и екрани.
Read More
No Thumbnail

Програмируеми играчки

Устройства и конструктори, които се програмират с визуални средства. Подходящи за първоначално усвояване на алгоритмично мислене, въведение в информатиката и роботиката.
Read More
No Thumbnail

Междупредметност

Образователни ресурси и приложения, възможни за осъществяване на междупредметни връзки.
Read More
No Thumbnail

Математика

Никога до сега математиката не е била толкова лесна и забавна.
Read More
No Thumbnail

Природни науки

Ресурси, осигуряващи обучението по природни науки - ресурси, ангажиращи вниманието и разпалващи въображението на учениците.
Read More
No Thumbnail

Логопедия, СОП

Ресурси, подпомагащи развитието на говорни умения, умения за четене, писане и слушане.
Read More