• English
  • Български
  • Subcribe to Our RSS Feed

Издания

Издателската дейност, развивана от Иновации и консултиране, се осъществява въз основа на утвърдени правила и виждания.

  • учебни помагала, специализирана литература и др. материали, необходими за учебния процес във всички степени на образователната система в България
  • монографии, студии и друга научна литература, свързана с научноизследователския и учебния процес
  • рекламно-информационни материали
  • изграждане на брандинг концепции и печат на материали

Иновации и консултиране оказват подкрепа на нови автори, при издаването на учебна и специализирана литература


Наши партньори са:

Каталог

 publishing-1   publishing-2

publishing-3   publishing-4

 publishing-8   publishing-6

publishing-107   publishing-8