• English
 • Български
 • Subcribe to Our RSS Feed

За нас

Иновации и консултиране

Ние от Иновации и консултиране сме неголям екип от признати професионалисти готови да работим за вас и с всеки един от вас. Имаме капацитета да постигнем поставените цели, благодарение на разнообразния ни опит в областта на обучението, технологиите, образователните технологии и работата с ученици, студенти, учители и преподаватели, работодатели и ръководители на образователни институции и фирми

 

Мисия

Мисията на Иновации и консултиране е да подпомогнем осъвременяването на образованието в България (и извън нея), да откриваме и обединяваме позитивни и креативни личности и техните добри практики; да ви помогнем да бъдете по-информирани, по-квалифицирани и по-иновативни в професионалното си и личностно развитие

 

Цели

 • Създаване на иновативни образователни продукти за образованието и бизнеса
 • Консултиране за кариерно развитие в областта на компютърните науки
 • Внедряване на иновативни технологии за образователни цели
 • Консултиране на учители и образователни институции за адекватно използване на информационни и комуникационни технологии в обучението
 • Обучение на учители, с цел професионално и личностно развитие
 • Консултиране на образователни институции за избор на технологични решения

 

Основни дейности

 • Провеждане на квалификационни курсове за педагогически специалисти и ръководители на учебни звена
 • Ученическа академия
  • Визуални изкуства
  • Интернет програмиране
  • Уеб дизайн
  • Компютърно моделиране
 • Провеждане на специализирани обучения на английски език в
  • Македония
  • Румъния
  • Турция
 • Организиране и провеждане на летни профилирани семинари, квалификации и обучения за ученици и учители
 • Провеждане на обучения за работа със специализирани образователни средства и последващо консултиране за употребата му.
 • Издателска дейност – предпечат и печат на
  • учебни помагала
  • специализирана литература
  • помощни ресурси за предучилищна и начална училищна степен
  • оказване на подкрепа на нови автори, при издаването на учебна литература