• English
  • Български
  • Subcribe to Our RSS Feed

Екип

Иновации и консултиране - текущи квалификации, обучения, тренинги

Отдел „Обучения и квалификации“
доц. д-р Галина Момчева – Ръководител
E: momcheva@innovateconsult.net
T: 0888-793785


Отдел „Продажби“
инж. Ангел Ангелов – Ръководител
E: angelov@innovateconsult.net
T: 0878-711714, 0899-359699


Oтдел „Логистика“
Георги Гърдев – Ръководител
office@innovateconsult.net
T: 0884-281883